Biokube BDT

BioKube BDT renar avloppsvatten från bad, dusch och tvättmaskin. Denna anläggning är lätt att installera tack vare sin låga vikt på endast 180 kg. En extra sedimenteringstank är inte nödvändig eftersom en sådan redan är integrerad. Däremot måste en separat tank installeras för att hantera det bortledda svartvattnet.

Anläggningen är endast avsedd för behandling av gråvatten.

Ytterligare information

Hushåll

1

Vikt

180 Kg

Kontakta oss

Kontaktformulär