Biokube Venus Kombi

Biokube Venus Kombi använder samma beprövade teknik som finns i Biokubes Venus 1850. Detta innebär att minireningsverket är driftsäkert, tyst och fri från luktproblem.

Anläggningens design har ett lågt inlopp och ett högt utlopp, vilket erbjuder stor flexibilitet vid valet av installationsplats och minimerar grävningsbehovet. Biokube Venus Kombi kräver inte att två gropar grävs eftersom en sedimenteringstank på 2,3 kubikmeter redan är integrerad i systemet.

Anläggningen är även konstruerad för att tåla en belastning upp till 200 kg, vilket gör att den enkelt kan bära vikten av en standard trädgårdstraktor. Tekniken är placerad i ett stilfullt, naturgrönt teknikskåp som kan installeras så nära som fem meter från huvudanläggningen, eller upp till tio meter bort som ett tillval. Detta bidrar till ökad flexibilitet i installationen.

Minireningsverket Biokube Venus Kombi fortsätter att fungera väl även om det inte tillförs vatten under sex månader. Detta är möjligt tack vare den inbyggda Biokube fritidscertificeringen, som säkerställer att anläggningen bibehåller sin funktionalitet även under perioder utan vattentillförsel.

Beskrivning

Designen av anläggningen inkluderar ett lågt inlopp och ett högt utlopp, vilket ger stor flexibilitet i valet av installationsplats och begränsar behovet av grävning. Biokube Venus Kombi kräver inte att man gräver två gropar, då en sedimenteringstank på 2,3 m3 är inbyggd i systemet.

Dessutom kan anläggningen hantera en belastning på upp till 200 kg, vilket gör den kapabel att stå emot vikten av en standard trädgårdstraktor. Tekniken är installerad i ett elegant, naturgrönt teknikskåp som kan placeras så nära som fem meter från huvudanläggningen, eller upp till tio meter bort om du väljer tilläggsoptionen. Detta ger ytterligare flexibilitet i installationen.

Minireningsverket Biokube Venus Kombi fortsätter att fungera även om det inte tillförs något vatten under sex månader, tack vare Biokubes fritidscertificering som är inbyggd som standard. Detta gör det möjligt för anläggningen att upprätthålla sin funktion även under långa perioder utan vattentillförsel.

Anläggningen förbrukar bara 400 kWh per år men med Biokube FamilyMatch kan energiförbrukningen reduceras till endast 250 kWh/år för hushåll med färre personer.

Ytterligare information

Hushåll

1

Vikt

395 Kg

Kontakta oss

Kontaktformulär