Biokube Venus Standard

Biokube Venus Standard är ett kompakt och lätt minireningsverk anpassat för skandinaviska förhållanden. Venus är certifierat enligt CEN 12566 och är CE-märkt, vilket innebär att det uppfyller de svenska kraven för normal och hög skyddsnivå.

Biokube Venus Standard kräver minimalt med service och underhåll. Normalt behöver ett reningsverk för en enskild fastighet endast tillsyn en till två gånger per år för kontroller och eventuella mindre tekniska ingrepp. Det är rekommenderat att teckna ett serviceavtal med Moderna Avlopp, där vi regelbundet besöker och utför underhåll på ditt reningsverk samt rapporterar dess status.

Beskrivning

BioKube E-V styrenhet

Alla elektriska komponenter i en Venus-anläggning, såsom fläktar, dykpumpar, returspolning och fosfordosering, kontrolleras av den inbyggda styrenheten. Denna enhet är monterad i ett utrymme som är helt skyddat mot inträngande vatten och damm. En Venus-anläggning drivs med 230 volts jordad strömförsörjning (enfas) och har en maximal belastning på 2,5 ampere. Det finns möjlighet att utrusta Venus med fjärrstyrning.

Ytterligare information

Hushåll

1-5

Vikt

220 Kg, 300 Kg, 450 Kg

Kontakta oss

Kontaktformulär