Moderna Avlopp & Ecobox

Minireningsverk för svenskt klimat

Läs mer

Svensktillverkade Minireningsverk

Vi är Sveriges första & största installatörer av Ecobox i Sverige. Den första installationen gjordes 2011. Moderna Avlopp har genomfört över 1000 installationer. Vi är certifierad återförsäljare och installatör och utför även service på samtliga installationer årligen. Vi tar ansvar i många år framöver så att avloppsreningen skall vara 100%-ig. Det kallar vi för fullservice.

ECOBOX är ett komplett system för att rena allt avloppsvatten helt utan kemikalier. Det unika med Ecobox är driftsäkerheten, flödes- och temperatursäker. Reningsverken är tillverkade för arktiskt klimat av svenska Ecotech. Reningsverken är testade av europeiska och internationella oberoende testinstitut.

Ecobox finns som standard för, 1 – 20 hushåll och lillasyster Ecobox BDT för bad, dusch & tvätt.

Ecobox small minireningsverk

Ecobox Small

PERFEKT FÖR ETT HUSHÅLL

Ecobox Small är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar allt hushållsavlopp (toalett, bad, disk och vatten). Den stora fördelen med Ecobox Small är att det är ett system som aldrig behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut. Detta minireningsverk klarar av att rena avloppsvattnet från ett hushåll på 5 personer.

Ecobox Small
Ecobox BDT

Ecobox BDT

BAD, DUSCH & TVÄTT

I Ecobox BDT renas vattnet i tre steg innan det är dags att släppa ut det i naturen. Alla delar av reningsprocessen ryms i en enda behållare och inga markbäddar eller infiltrationer behöver anläggas efter Ecobox BDT. Allt för att göra det enkelt för dig att rena vattnet från ditt hus.

ECOBOX BDT
Ecobox Bio 2

Ecobox Bio

UTMÄRKT FÖR FLERA FASTIGHETER

Ecobox Bio är det som krävs för att flera hushåll ska anslutas till samma minireningsverk.

ECOBOX BIO 2
ECOBOX BIO 3
ECOBOX BIO 4
Ecobox Modular

Ecobox Modular

ANPASSAT EFTER ANTAL FASTIGHETER

Ecobox Modular är anpassas efter hur många som skall anslutas. Man beräknar flöden till reningsverket och tillverkar ett reningsverk skräddarsytt för just ändamålet, 5 – 20 fastigheter.

ECOBOX LARGE

Vi är den första och största återförsäljaren av ECOBOX!

Sedan 2011 är vi återförsäljare och installatör av Skandinavisk Ecotech ABs produkter. Vi är certifierade installatörer av minireningsverk från 1 hushåll till 20 fastigheter. Totalt har över 1000 installationer genomförts på fastlandet och våra omkringliggande öar.

Minireningsverk är en enkel och smart tekniklösning som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Det är en både lättskött och miljövänlig avloppsteknik för villor och fritidshus. Tekniken i minireningsverk är densamma som i stora kommunala anläggningar. Reningsprocessen sker oftast i tre steg – mekanisk, biologisk och kemisk – och jämfört med andra tekniker är minireningsverk mycket effektiva när det gäller att rena fosfor och biologiska syretärande ämnen i bad- och diskvatten, även kallat BOD.

Samtliga reningsverk är byggda för att passa de flesta markförhållanden och tomtlägen. De tar inte upp fukt och tål både höga och låga temperaturer utan att reningseffekten försämras nämnvärt. Insidan har inga rörliga delar eller mekanik som kan gå sönder, vilket borgar för flera decenniers livslängd och låga underhållskostnader. Det ska jämföras med markbaserade avloppstekniker som håller högst 5-7 år.

Enkelheten är oftast bäst och det svåraste att komma fram till. Reningsverket kalibrerar sig själv, binder fosfor och reducerar bakterierna med minst 99%. Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre. Det tillförs via pumpen som är placerad utanför den våta miljön. Själva anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att vattnet rinner fram av sin egen tyngd. Enkelt och effektivt.

Det finns olika tekniker för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll. Avloppsvatten från ett hushåll består av toalettavlopp och BDT-vatten (bad, disk och tvättvatten). Toalettavloppet innehåller mycket näring och smittämnen men relativt lite vatten (hur mycket beror på vilken toalett man använder). BDT-vattnet däremot innehåller lite näring och lite smittämnen, men mycket organiskt material och mycket vatten. Det är av stor vikt att avloppslösningen är väl planerad och dimensionerad för fastigheten/erna.

En enskild avloppsanläggning innebär en stor investering och ett stort ansvar.
Du som släpper ut avloppsvatten är ansvarig och skyldig att ha en godkänd avloppsrening. Det är också du som är ansvarig för att söka tillstånd för din anläggning hos miljönämnden (eller motsvarande) och ta fram de handlingar, till exempel ritningar och situationsplaner, som nämnden kräver.

När vi genomför en VA-installation utför vi oftast en totalentreprenad. Det vill säga att vi erbjuder en nyckelfärdig lösning, där samtliga el- och rörmokeriarbeten till avloppet är inkopplat och klart.

Vi hjälper er med ansökningshandlingar samt ritningar till er kommun. Efter färdigställd installation sänder vi en installationsrapport till kommunen.

Stora delar av våra kommuner saknar kommunalt avlopp. Kommunerna utför inventering av de enskilda avloppen i syfte om att skydda dricksvattenbrunnar från avloppsvatten samt försäkra oss om en frisk havsmiljö i framtiden. Är du berörd kommer du att få ett brev hemskickat när det är dags för inventering i just ditt område. Alla enskilda avlopp ska vara inventerade år 2020.

Om du misstänker att du har ett bristfälligt avlopp kan du ansöka om tillstånd för ny avloppsanläggning.

Innan du ansöker om tillstånd för enskilt avlopp behöver du välja viken avloppslösning du vill ha. Valet grundas på de lagar och regler som finns, fastighetens förutsättningar, vilken typ av toalettsystem du vill ha, och hur anläggningen kommer att användas och skötas i framtiden.

Ecobox Small är tillverkad av HD-polyeten (återvinningsbar termoplast). Materialet är hållbart och lättviktigt, för övrigt är det samma material som används i vattenledningar som grävs ner under jord.

Tack vare sin låga matchvikt är verken lätta att transportera, hantera och installera. Vidare har verket inga rörliga delar som kan utsättas för slitage – en garanti för hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Ersätter gamla reningstekniker
Det smidiga med Ecobox Small är att alla reningsstegen (mekanisk, biologisk, fosfor samt bakterierening) är integrerade i en och samma behållare.

Du behöver alltså ingen separat trekammarbrunn eller några efterpoleringsteg då allt sker i boxen. Inga kemikalier behövs heller, så du slipper oroa dig för dyra kemikaliepumpar som kan krångla. Efter reningsprocessen är vattenkvaliteten fullt jämförbar med badvattnet vid svenska insjöar.
Ecobox tillverkas för att klara arktiskt klimat i Övertorneå

Många av våra kunder väljer Ecobox minireningsverk för att de är tekniskt okomplicerade. Vi tror nämligen inte att någon har avlopp som sin största hobby. Därför har Ecotech AB satsat på beprövad teknik som står pall för krävande nordiska förhållanden. Resultatet: Reningsverk som jobbar på i det tysta.

Dag efter dag. År efter år.

Vi har genomgått utbildning och utför service på Ecoboxar. När vi har installerat ert avlopp är det vi som kommer på besök två gånger per år och ser till att ert avlopp fungerar som det ska. För detta krävs ett serviceavtal.

Serviceavtal:

Använd avloppet på rätt sätt – gör en insats för miljön!

  • Spola inte ner något annat än det som kommer från kroppen och toalettpapper.
  • Använd miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel.
  • Dammsug upp dammet i stället för att våttorka.
  • Måla miljöanpassat.
  • Torka bort fett ur stekpannan.
  • Spola ALDRIG ner medicin i avloppet.
  • Lämna överblivna kemikalier till miljöstationerna.
  • Så kan du hjälpa till att göra reningen bättre i ditt reningsverk (pdf)

Kontakta oss så berättar vi mer!

Besök även Skandinavisk Ecotechs hemsida för ytterligare information:
www.ecot.se

Följ med Moderna Avlopp när vi installerar ett avlopp