Regnvatten – En oändlig resurs

Se fram emot regniga dagar

Läs mer

Regnvattensystem för hem och trädgård

Våra grundvattennivåer kommer att skifta mycket i framtiden. Ibland höga men oftast låga nivåer. Att minska förbrukningen av dricksvatten innebär en stor besparing av grundvattnet, samt att vi skyddar miljön. Där det inte krävs dricksvattenkvalitet är regnvatten en självklar lösning.

Att använda detta vatten till bl.a. -att spola toaletten, -att diska i, -att tvätta i. På så sätt kan upp till 50% av det värdefulla dricksvattnet från exempelvis den egna brunnen sparas. En annan fördel med regnvatten är den vanligtvis har en lägre vattenhårdhet och innehåller mycket små mängder av bl.a. järn och kalk som är en bov för våra disk- & tvättmaskiner. Regnvatten är ett mjukt vatten.

Premier Tech regnvattensystem garden

GARDEN

REGNVATTENSYSTEM FÖR TRÄDGÅRDEN

Smart Automatpump, start-stop funktion/Gardenapump. Silfong för inkommande vatten för enkel rengöring. Breddning leds mot exempelvis dike, mus-stopp i tanken. Lock med integrerade Gardenakopplingar. Tanken är på 1500 liter som standard, men kan uppgraderas till 3000, 5000 eller 7000 liter. Bara att gräva ned, ansluta en hängränna och börja vattna!

GARDEN 1.5
GARDEN 3.0
GARDEN 5.0
GARDEN 7.5
Premier Tech regnvattensystem home

HOME

REGNVATTENSYSTEM FÖR HUSET

Smart Automatpump, start-stop funktion/ Leader Pump. Silfong för inkommande vatten, enkel rengöring. Breddning leds mot exempelvis dike, mus-stopp i tanken. Tanken är på 1500 till 7500 liter som standard. Systemförändring krävs i huset där till exempel wc går via regnvattenåtervinning. Installation av vatten för wc är oftast en enkel installation.

HOME 1.5
HOME 3.0
HOME 5.0
HOME 7.5
Premier Tech regnvattensystem large

LARGE

STORA SYSTEM FÖR REGNVATTENÅTERVINNING

Stora system för regnvattenåtervinning för bl.a. golfbanor, lantbruk samt för bostadshus och samfälligheter med många användare. Systemen är anpassade för spolning av toaletter och bevattning men även för brandförsvaret med en specialanpassad tank för ändamålet.

Rotationsgjutna tankar upp till 50 kbm. Samtliga tankar kan seriekopplas och anpassas till hur stora enheter som krävs för ändamålet. Standardtankar från 800 liter upp till 50,000 liter.

LARGE