Conclean Kompakt BDT

För rening av vatten från bad, disk och tvätt

Conclean kompakt BDT för ett hushåll kombinerar funktionerna hos en slamavskiljare och en markbädd i en och samma enhet, vilket gör den till en unik produkt som effektivt hanterar hushållens BDT-vatten (bad, disk, tvätt).

För 2-3 hushåll består Conclean kompakt BDT av en separat slamavskiljare och en egen kompakt markbädd. Denna enhet är utrustad med en sedimentringstank där vattnet separeras från fasta partiklar, varefter det leds vidare till ett biofilter i bädden som renar vattnet ytterligare. Reningsprocessen liknar den som används i traditionella infiltration/markbädd-system, men allt sker på en mycket begränsad yta och processen är miljövänlig samt kräver minimalt med underhåll.

Conclean kompakt BDT är tillgänglig för 1–3 hushåll och uppfyller EN 12566-3-standarden. Den uppfyller givetvis alla de krav som ställs på enskilda avloppsanläggningar i Sverige idag. Vid behov av en sluten tank för wc-avfall erbjuder Conclean även ett brett sortiment av tankar.

Ytterligare information

Hushåll

1-3

Vikt

150 Kg

Volym

1250 Liter, 2700 Liter, 3750 Liter

Kontakta oss

Kontaktformulär