Minireningsverk i Stockholm

Moderna Avlopp löser ert enskilda avlopp

Minireningsverk

Vad är ett minireningsverk?

Ett minireningsverk är ett enskilt avloppssystem för villor, fritidshus och föreningar som renar avloppsvattnet till en mycket hög nivå (upp till 99,9% helt rent). Ett minireningsverk fungerar i praktiken som ett större kommunalt reningsverk, därav namnet. Minireningsverk är en optimal lösning för fastigheter med enskilda avlopp. Ett minireningsverk är en allt vanligare förekomst, särskilt på kustområdet kring Norrtälje, Åkersberga och Värmdö.

Minireningsverket grävs ner i marken i anslutning till fastigheten/fastigheterna och kopplas sedan på det befintliga avloppssystemet. Att gräva ner ett reningsverk är ofta en enkel procedur och tar i regel inte mer än ett par dagar. Slutresultatet blir nästintill osynligt och tar upp väldigt lite plats på er tomt.

Ett minireningsverk kommer i flera olika storlekar beroende på antal påkopplade fastigheter. De vanligaste modellerna Ecobox och Solido Smart är anpassade till ett hushåll och hanterar allt hushållsavlopp utan bekymmer. Dessa minireningsverk är anpassade för ett svenskt klimat och är garanterade att fortsätta rena ert avloppsvatten i många år framöver.

Minireningsverk klarar av att rena såväl avloppsvatten som BDT (Bad, Dusch, Tvätt) och finns i olika utföranden. Reningsprocessen kan se olika ut beroende på tillverkare. Alla minireningsverk har en hög skyddsnivå för att värna och miljön. Livslängden på ett minireningsverk är mycket lång och betydligt längre än ex. infiltration eller markbädd, vilket underlättar för er och kommande generationer som vill nyttja fastigheten. Att installera ett minireningsverk har därför även en värdehöjande effekt på er fastighet.

Val av minireningsverk

När man ska välja ett minireningsverk så finns det flera faktorer som spelar in. Bland annat är en viktig del hur kringliggande miljön runt er fastighet ser ut. Är det svåråtkomligt? Hur ser tomten ut? Vart kan man placera ett minireningsverk?

Det finns flera frågor som man måste få svar på innan man kan välja rätt reningsverk. Vi på Moderna Avlopp är redo att svara på alla era frågor och hjälpa er att välja ett minireningsverk som passar just era behov. Man bör även ställa sig frågan om man vill ha ett kemiskt eller biologiskt minireningsverk. Ett välfungerande reningsverk som uppnår de högsta skyddsnivåerna är Ecobox från Ecotech. En Ecobox renar avloppsvattnet med en integrerad bakterierening, utan några rörliga delar och med en hög driftsäkerhet.

Det är viktigt att man binder upp en serviceorganisation som är knuten till ert minireningsverk. Eftersom ett reningsverk måste fungera dag som natt, i flera decennier, så krävs det en regelbunden översyn. Moderna Avlopp erbjuder alltid er ett förmånligt serviceavtal som gör att ni kan luta er tillbaka och njuta av en lugn och fridfull tillvaro.

Moderna Avlopp finns över hela Stockholm, från Öregrund till Nynäshamn. Våra lokalkontor finns i Norrtälje, Åkersberga och Värmdö. På vårt lokala kontor på Värmdö finns det ett showroom där vi gärna visar er våra fullt fungerande minireningsverk och lösningar på plats, för att lättare förstå reningsprocesserna.

Vi hjälper er hela vägen från idé till driftsättning och service.

Kontakta Moderna Avlopp här

Ecotech/Ecobox

Ecobox är ett komplett minireningsverk som hanterar allt hushållsavlopp. Den stora fördelen med Ecobox är att det är ett system som aldrig behöver grävas om eftersom det är baserad på beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har minireningsverket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut. Ecobox tillverkas lokalt i Sverige av Ecotech.

Ecobox finns för 1 – 20 fastigheter som standard, samt dess lillasyster Ecobox BDT.

Premier Tech/Solido

Minireningsverket Soldio från Premier Tech är ett stabilt avloppsreningssystem. Varje dag renar över 450 000 reningsverk från Premier Tech mer än 2,25 miljoner människors vatten världen över. Tack vare erfarenheten från mer än 30 års rening av avloppsvatten med innovativa och pålitliga lösningar.

Premier Tech är en stor internationell tillverkare av vattenreningssystem, tankar, slamavskiljare och mycket mer.

Minireningsverket Ecobox Small nedgrävt och driftsatt av Moderna Avlopp
Minireningsverk Ecobox

Ecobox Small

Ecobox Small är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar allt hushållsavlopp (toalett, bad, disk och vatten). Den stora fördelen med Ecobox Small är att det är ett system som aldrig behöver grävas om.

Att detta är möjligt beror på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut.

Detta minireningsverk klarar av att rena avloppsvattnet från ett hushåll på 5 personer.

Ecobox Small
Minireningsverk Ecobox BDT

Ecobox BDT

I Ecobox BDT renas vattnet i tre steg innan det är dags att släppa ut det i naturen. Alla delar av reningsprocessen ryms i en enda behållare och inga markbäddar eller infiltrationer behöver anläggas efter Ecobox BDT.

Allt för att göra det enkelt för dig att rena vattnet från ditt hus.

Ecobox BDT
Minireningsverk Solido Smart

Soldio SMART

Tack vare 30 års erfarenhet av rening av avloppsvatten med enkla och hållbara lösningar kan vi ge förslag för ditt specifika behov.

Tanken är en mycket viktig del av behandlingsanläggningen, eftersom den har lång livstid och är av hög kvalitet.

Solido tankar är anpassningsbara, lämpliga för placering med risk för hög grundvattennivå och har 25 års garanti.

Läs mer på Premier Tech

Solido SMART
Slamavskiljare

Slamavskiljare & infiltration

Separerade system betyder att avloppet leds till två olika system. Vanligtvis en sluten tank för toaletten alt förbränningstoalett och BDT, bad, dusch och tvätt till ett system för att rena detta vatten. Det vill säga två separerade utgående rör från fastigheten.

Vid normalt hälsoskyddsnivå kan kommuner godkänna en total markburen lösning, d.v.s. att allt avloppsvatten kan ledas till en 3-kammarbrunn med en efterföljande infiltration/markbädd.

Sluten tank & Slamavskiljare