BDT-Avlopp

Enkelt, Ekonomiskt och Miljövänligt

Vad är BDT-Avlopp?

BDT-avlopp fokuserar på hanteringen av gråvatten – det vill säga avloppsvatten från bad, disk och tvätt, exklusive toalettavlopp. Denna typ av avloppssystem spelar en avgörande roll i hushåll där avloppsvatten sorteras, och är särskilt relevant för fastigheter med alternativa toalettlösningar som sluten tank eller torrtoalett.

Även om BDT-avlopp bär på mindre risker för förorening och smittspridning än system som även hanterar toalettavlopp, krävs det fortfarande en effektiv biologisk behandling. Denna process säkerställer att matrester och kemikalier i avloppsvattnet bryts ned på ett säkert sätt.

Vår miljövänliga produkt Ecobox BDT är ett smart och driftsäkert system för att rena gråvatten.

Minireningsverk Ecobox BDT Avlopp

Så fungerar rening av BDT-Avlopp

Rening av BDT-avlopp, som hanterar det gråvatten som kommer från bad, disk, och tvätt, är en kritisk process för att skydda vår miljö och säkerställa att vårt vatten förblir rent och säkert.

Trots att detta avloppsvatten innebär mindre risk för förorening jämfört med svartvatten (toalettavlopp), kräver det ändå en noggrann behandlingsprocess för att förhindra smittspridning och föroreningar.

Biologisk behandling: Kärnan i reningen av BDT-avlopp är den biologiska behandlingen, där bakterier spelar en huvudroll i att bryta ner organiskt material, matrester och kemikalier.

Denna process kan ske genom aktivt slam eller biofilm på ett bärarmaterial. Genom att effektivt reducera mängden organiskt material minskas risken för att föroreningar når våra naturliga vattentillgångar.

Vanliga frågor & svar

Vad står BDT för i BDT-avlopp?

BDT står för Bad-, Disk-, och Tvättvatten, vilket är gråvatten från hushållet som inte inkluderar toalettavfall.

Hur rengörs BDT-avlopp?

BDT-avlopp rengörs genom biologisk behandling där bakterier bryter ner organiskt material. Detta kan kompletteras med andra metoder som sedimentering och filtrering för att ytterligare rena vattnet.

Måste jag ha en särskild tillstånd för att installera ett BDT-avloppssystem?

I många fall krävs ett tillstånd från den lokala kommunen eller miljökontoret. Det är viktigt att kontrollera gällande regler i ditt område innan installation.

Moderna Avlopp hjälper dig med hela ansökningsprocessen.

Hur lång är livslängden på ett BDT-avloppssystem?

Livslängden kan variera beroende på systemets kvalitet, hur väl det underhålls och lokala miljöförhållanden, men många system är utformade för att hålla i 20 år eller längre med rätt skötsel och underhåll.

Få en kostnadsfri offert

Begär en kostnadsfri offert idag på din nya avloppslösning.

Vårt team av avloppsexperter är redo att ge dig personlig rådgivning, från första kontakt till färdig installation. Vi garanterar en smidig process, från offert till installation och vidare service/underhåll.

Fyll i dina uppgifter i vårt kontaktformulär, så återkommer vi med en skräddarsydd offert anpassad för dig och din fastighet.

Kontaktformulär

Kontakta oss

Kontaktformulär