Conclean Sluten tank

Sluten tank för enskilda avlopp

En sluten avloppstank, även benämnd som septiktank, är avsedd för enskilda avloppssystem i områden där installation av infiltrationsanläggningar är förbjudna eller där utsläpp från WC-avlopp inte är tillåtet.

Conclean erbjuder ett omfattande urval av slutna avloppstankar i olika modeller och storlekar, lämpliga för såväl permanenta bostäder som fritidsboenden. Det är lätt att välja den rätta slutna tanken för dina avloppsbehov ur vårt sortiment. GRAFs slutna tankar, tillverkade i formsprutad och återvinningsbar PP, är ett populärt val.

Dessa tankar är även tillgängliga i en ”körbar” modell som kan placeras under garageuppfarter och är tillräckligt robusta för att tåla överkörning.

Kontakta oss om du är osäker på vilken sluten tank som passar din fastighet.

Beskrivning

Smarta avloppslösningar för varje behov

Conclean har lågbyggda slutna tankar gjorda av återvinningsbar PE som är idealiska för tomter med problem relaterade till berggrund eller högt grundvatten. Dessa tankar är enkla att transportera och installera. Vidare finns Concleans tankar i olika utföranden, vilket underlättar att hitta en modell som uppfyller de flesta krav och förhållanden.

Storlek och rekommendationer

De flesta av våra tankar finns i storlekar från 1 till 5 kubik, men större modeller är tillgängliga vid behov. För att öka volymen kan tankarna seriekopplas, vilket ger längre intervaller mellan tömningarna. Det ska dock noteras att tömningskostnaden kan tredubblas för tankar större än 6 kubik.

Storleken på den nödvändiga slutna tanken beror på flera faktorer som vattenanvändning, antal personer och användningsfrekvens av fastigheten.

  • För permanentboende rekommenderas en tankstorlek som kan hantera de dagliga behoven för matlagning och andra aktiviteter, vanligtvis runt 5 kubik (5000 liter).
  • För fritidsboenden, där användningen är mer sporadisk, kan tankstorleken anpassas efter antal personer och vistelsetid. En mindre septiktank på 3 kubik (3000 liter) kan vara tillräcklig för dessa behov.

En septiktank samlar endast upp fastighetens wc-vatten

En septiktank är främst avsedd för att samla upp wc-vatten från fastigheten Septiktankar är vanligen designade för att endast hantera wc-vatten och inte avloppsvatten från bad, tvätt och disk (BDT).

För mer omfattande avloppsrening, särskilt om du behöver hantera olika typer av avloppsvatten, kan du överväga alternativ som minireningsverk. Dessa avancerade system renar effektivt både wc- och BDT-vatten med hjälp av olika tekniker innan de släpps ut i naturen. Kontakta oss för personliga rekommendationer och rätt dimensionering av ditt system baserat på dina specifika behov och förutsättningar.

Ytterligare information

Material

PE

Volym

1000 Liter, 1600 Liter, 3000 Liter, 5000 Liter

Kontakta oss

Kontaktformulär