Fritidshus och eget vatten och avlopp: Vad du behöver veta

Att äga ett fritidshus är en dröm för många människor. Men med det följer ansvar, inklusive att se till att vattnet och avloppet fungerar korrekt. I denna artikel kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om att hantera vatten- och avloppssystemet för ditt fritidshus.

Vad är ett eget vatten- och avloppssystem?

Ett eget vatten- och avloppssystem är en anläggning som används för att leverera rent dricksvatten till en fastighet och ta bort avloppsvatten. Det kan bestå av flera olika delar, inklusive brunnar, pumpar, avloppsledningar, septiktankar och infiltrationsanläggningar.

Vad du behöver tänka på när du väljer en brunn

En brunn är en källa till dricksvatten för fastigheten. Det är viktigt att välja rätt typ av brunn för att säkerställa en stabil och säker vattentillförsel. Några saker du bör överväga när du väljer en brunn inkluderar:

 • Vilken typ av berggrund finns?

 • Vilken typ av jord finns?

 • Vilken typ av vattenkvalitet kan man förvänta sig?

 • Vilken typ av pumpar behövs?

Hur fungerar en septiktank?

En septiktank är en behållare som används för att behandla avloppsvatten från fastigheten. Tanken fungerar genom att separera fast och flytande avfall. Det fasta avfallet sjunker till botten av tanken och bryts ned av bakterier. Den flytande delen av avfallet flyter över till en utloppstank där det sedan sprids ut över en infiltrationanläggning.

Hur fungerar en infiltrationanläggning?

En infiltrationanläggning är en anläggning som används för att sprida ut det renade avloppsvattnet från en septiktank. Det fungerar genom att avloppsvattnet sprids ut över en gräsmatta eller annan vegetation. Gräset eller växterna hjälper till att rena vattnet ytterligare genom att ta upp näringsämnen och andra föroreningar.

Vanliga problem med egna vatten- och avloppssystem

Att hantera vatten- och avloppssystemet på ett fritidshus kan vara en utmaning. Här är några vanliga problem som kan uppstå:

 • Brunnen ger inte tillräckligt med vatten

 • Brunnen ger dålig vattenkvalitet

 • Pumpen fungerar inte korrekt

 • Septiktanken blir överfull

 • Infiltrationsanläggningen fungerar inte som den ska

Underhåll av eget vatten- och avloppssystem

För att se till att ditt eget vatten- och avloppssystem fungerar korrekt är det viktigt att genomföra regelbundet underhåll. Här är några tips för att hjälpa dig att hålla systemet i gott skick:

 • Se till att pumpen fungerar korrekt genom att rengöra den regelbundet och kontrollera att den inte är täckt av löv eller annat skräp.

 • Låt en professionell utföra regelbunden service på septiktanken för att se till att den fungerar som den ska och att den inte är överfull.

 • Kontrollera infiltrationanläggningen regelbundet för att se till att vattnet sprids ut jämnt över vegetationen och att det inte finns några tecken på överbelastning.

 • Testa vattenkvaliteten regelbundet för att se till att det är säkert att dricka.

 • Undvik att kasta olja, kemikalier eller andra skadliga ämnen i avloppet, eftersom det kan orsaka skador på systemet.

Vill du ha hjälp med ditt enskilda avlopp?

Moderna Avlopp har genom åren hjälpt tusentals fastighetsägare, företag och föreningar med sitt avloppssystem. 

Har ditt avlopp blivit utdömt, eller vill du ha hjälp med att byta ut din nuvarande avloppslösning? 

Tveka aldrig på att kontakta oss!

Kontakta oss

Kontaktformulär