Kan man dricka regnvatten?

Att samla in och använda regnvatten är en praxis som har funnits i tusentals år, med arkeologiska bevis som pekar på avancerade regnvattensystem hos antika civilisationer.

I dagens samhälle, med ett ökat fokus på hållbarhet, har regnvatteninsamling återigen blivit populärt världen över. Men frågan kvarstår: är det säkert att dricka regnvatten?

När regnvatten faller från himlen är det i sin renaste form. Men under sin resa genom atmosfären och när det samlas upp, kan regnvattnet bli förorenat. Därför är korrekt insamling och behandling av regnvatten avgörande innan det kan konsumeras.

Potentiella risker med att dricka regnvatten

Att dricka regnvatten kan verka som en naturlig och miljövänlig lösning, men det finns flera potentiella risker att beakta. Regnvatten kan bli förorenat på olika sätt, vilket kan leda till hälsoproblem om det inte behandlas korrekt. Här är några av de vanligaste riskerna:

Mikrobiologiska föroreningar

Regnvatten kan innehålla olika mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter. Dessa kan komma från flera källor, inklusive djuravföring på tak och andra ytor där regnvatten samlas. Vanliga patogener inkluderar:

 • Salmonella och Campylobacter: Dessa bakterier kan orsaka gastroenterit, vilket leder till symtom som diarré, kräkningar och magsmärtor.
 • Legionella: Kan orsaka legionärssjuka, en allvarlig form av lunginflammation.
 • Giardia och Cryptosporidium: Parasiter som kan orsaka diarré och andra mag-tarmproblem.

Kemiska föroreningar

Regnvatten kan också innehålla kemiska föroreningar som är skadliga för hälsan. Dessa kan inkludera:

 • Tungmetaller: Bly, koppar och zink kan komma från takmaterial och rörsystem. Dessa metaller kan vara giftiga vid höga koncentrationer och leda till långsiktiga hälsoproblem.
 • Volatila organiska föreningar (VOC): Dessa kan komma från industriella utsläpp och kan vara cancerframkallande.
 • Per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS): Dessa “evighetskemikalier” har visat sig vara utbredda i regnvatten över hela världen och kan leda till allvarliga hälsoproblem som cancer, fertilitetsproblem och immunförsvarsstörningar.

Fysisk förorening

Regnvatten som samlas i öppna behållare kan också innehålla fysiska föroreningar som:

 • Insekter och deras larver: Kan förorena vattnet och göra det ohälsosamt att dricka.
 • Organiskt material: Löv, kvistar och annan vegetation kan brytas ner och förorena vattnet.

Atmosfäriska föroreningar

Regnvatten kan också samla upp föroreningar från luften, inklusive:

 • Partiklar från industriella utsläpp: Dessa kan inkludera sot, damm och andra partiklar som kan vara skadliga vid inandning eller konsumtion.
 • Kemiska föroreningar från jordbruk: Bekämpningsmedel och andra kemikalier kan transporteras via luften och förorena regnvattnet.

 

dricka regnvatten, regn på löv,

 

Hur man gör regnvatten säkert att dricka

Att göra regnvatten säkert att dricka kräver en kombination av insamling i en regnvattentank, filtrering och desinfektion. Här är några av de mest effektiva metoderna för att säkerställa att regnvattnet är rent och säkert för konsumtion:

Insamling av regnvatten

För att börja med, är det viktigt att samla in regnvatten på ett sätt som minimerar risken för föroreningar:

 • Rena insamlingsytor: Använd tak och rännor som är fria från smuts, löv och djuravföring. Undvik ytor som kan innehålla skadliga kemikalier, som vissa typer av takmaterial.
 • Förfilter: Installera förfilter vid insamlingspunkterna för att fånga upp större partiklar som löv och smuts innan vattnet når lagringstanken.

Filtrering av regnvatten

Filtrering är en kritisk del av processen för att ta bort både fysiska och kemiska föroreningar:

 • Mekanisk filtrering: Använd filter som kan fånga upp större partiklar. Detta kan vara allt från enkla silfilter till mer avancerade filter med små porer som kan fånga upp mikroskopiska partiklar.
 • Aktivt kol: Kolbaserade filter kan ta bort vissa kemiska föroreningar och förbättra smak och lukt på vattnet.

Desinfektion av regnvatten

Desinfektion är nödvändig för att döda mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter:

 • Kokning: Kokning är en enkel och effektiv metod för att döda de flesta patogener. Koka vattnet i minst en minut (tre minuter på högre höjder) för att säkerställa att det är säkert att dricka.
 • UV-bestrålning: UV-ljus kan döda mikroorganismer genom att skada deras DNA. UV-system är effektiva och kräver lite underhåll, men de tar inte bort kemiska föroreningar och kräver elektricitet för att fungera.
 • Kemisk desinfektion: Användning av kemikalier som klor eller hypoklorsyra kan effektivt döda mikroorganismer. Det är viktigt att använda rätt dosering för att undvika bismaker och hälsorisker.

Avancerade reningstekniker

För att säkerställa att regnvattnet är helt fritt från föroreningar kan mer avancerade tekniker användas:

 • Omvänd osmos (RO): RO-system använder ett semipermeabelt membran för att ta bort en mängd olika föroreningar, inklusive tungmetaller som bly. RO-system är mycket effektiva och har låg driftskostnad.
 • Destillation: Destillation innebär att koka vattnet och sedan kondensera ångan till rent vatten. Detta tar bort de flesta föroreningar, men processen är energikrävande och långsam.

Underhåll av rengöringssystem

Regelbundet underhåll av filtrerings- och desinfektionssystem är avgörande för att säkerställa deras effektivitet:

 • Byt ut UV-lampor regelbundet: UV-lampor bör bytas ut efter cirka 9000 timmars användning för att säkerställa att de fortfarande är effektiva.
 • Rengör filter och tankar: Rengör filter och lagringstankar regelbundet för att förhindra uppbyggnad av smuts och mikroorganismer.

Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att regnvattnet är säkert att dricka och minska beroendet av offentliga vattensystem, vilket är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt.

Vanliga frågor om att dricka regnvatten

Är regnvatten rent?
Regnvatten i sig är rent, men kan bli förorenat under dess väg ner till jorden eller under lagring.

Hur rengör jag regnvatten för att dricka?
Du kan rena regnvatten genom kokning, filtrering, kemisk behandling eller UV-bestrålning.

Är det lagligt att samla in och använda regnvatten?
I de flesta delar av världen är det lagligt att samla in och använda regnvatten, men det är bäst att kontrollera med lokala myndigheter.

Vill du ha hjälp med ditt enskilda avlopp?

Moderna Avlopp har genom åren hjälpt tusentals fastighetsägare, företag och föreningar med sitt avloppssystem. 

Har ditt avlopp blivit utdömt, eller vill du ha hjälp med att byta ut din nuvarande avloppslösning? 

Tveka aldrig på att kontakta oss!

Kontakta oss

Kontaktformulär