Regnvattentank Ecotech

Vad är en Regnvattentank?

En regnvattentank är en innovativ och miljövänlig lösning för att samla och återanvända regnvatten. Denna typ av tank är utformad för att effektivt samla upp regnvatten från tak och andra ytor, som annars skulle gå förlorat till avrinning.

Det insamlade vattnet kan sedan användas för en rad olika ändamål, såsom bevattning av trädgården, fyllning av dammar, och till och med för hushållsbruk såsom toalettspolning och tvätt, beroende på systemets filtrering och rening.

Beskrivning

Så fungerar en Regnvattentank

En regnvattentank samlar och lagrar regnvatten från tak för senare användning i trädgården eller hushållet. Vattnet leds från takrännor till tanken, ofta via ett förfilter som tar bort skräp. För användning i hemmet kan vattnet kräva ytterligare rening.

Regelbundet underhåll är viktigt för systemets funktion och vattenkvalitet, inklusive rengöring av takrännor, filter och tank. Regnvattentankar minskar vattenförbrukningen och bidrar till en hållbar miljö genom att utnyttja regnvatten för icke-dricksvattenbehov.

Ytterligare information

Material

HDPE

Vikt

252 Kg

Volym

3000 Liter

Kontakta oss

Kontaktformulär