Biokube Pluto

Biokube Pluto Minireningsverk är lätt att installera på grund av sin låga vikt på bara 180 kg. Detta lilla reningsverk är utformat för att rena avloppsvatten i områden där det krävs en normal skyddsnivå. Minireningsverket kan även installeras efter en befintlig sedimenteringstank med en kapacitet på minst 2 kubikmeter.

Även om det inte tillförs vatten på sex månader fungerar fortfarande verket. Inbyggd som standard finns BioKube fritidscertificering, vilket gör detta möjligt.
Anläggningen drar endast 350 kWh/år och kan med Biokube FamilyMatch komma ända ned på 220 kWh/år om hushållet består av färre personer.

Ytterligare information

Hushåll

1

Vikt

180 Kg

Kontakta oss

Kontaktformulär