Sluten Tank

Smart, Hållbar och Effektiv lösning för varje hem

Sluten tank från Moderna Avlopp

När du står inför valet av avloppslösning är en sluten tank från Moderna Avlopp ett val för den som värdesätter hållbarhet, effektivitet och miljövänlighet. Våra slutna tankar är designade för att tillhandahålla en pålitlig lösning för avloppshantering, speciellt för fastigheter som saknar tillgång till det kommunala avloppsnätet.

Genom att samla upp avloppsvattnet effektivt och säkert minskar våra system risken för förorening av mark och vattendrag, samtidigt som de erbjuder en flexibel lösning som kan anpassas efter fastighetens specifika behov.

Anpassade lösningar för varje fastighet

På Moderna Avlopp förstår vi att varje fastighet är unik. Därför erbjuder vi anpassade avloppslösningar som tar hänsyn till allt från hushållets storlek och vattenanvändning till de specifika miljökrav som gäller i ditt område.

Vi har genom åren installerat många olika avloppssystem och använder den erfarenheten för att designa en lösning som passar just dina förhållanden.

Vi hjälper dig hela vägen

Att välja rätt storlek och typ av sluten tank är avgörande för att säkerställa systemets effektivitet och hållbarhet. Vårt expertteam arbetar nära dig genom hela processen, från initial konsultation till slutlig installation, för att säkerställa att du får det system som bäst uppfyller dina behov.

Vi tar hänsyn till allt från de dagliga vanorna i ditt hushåll till de framtida planerna för din fastighet, så att du kan känna dig trygg i att din avloppslösning är hållbar över tid.

Vanliga frågor & svar

Vad är en sluten tank?

En sluten tank är en avloppsanläggning utan utlopp, designad för att samla upp allt avloppsvatten, inklusive toalettavfall, från en fastighet. Tanken behöver tömmas regelbundet av en certifierad entreprenör.

För vilka fastigheter är slutna tankar lämpliga?

Slutna tankar passar bäst för fastigheter utan tillgång till det kommunala avloppsnätet, särskilt där markförhållanden inte tillåter infiltration eller där miljöskyddsregler förbjuder direktutsläpp.

Vad händer med avfallet från en sluten tank?

Avfallet transporteras vanligtvis till en lokal avloppsreningsanläggning för korrekt behandling och bortskaffande, i enlighet med gällande miljölagstiftning.

Är det dyrt att installera och underhålla en sluten tank?

Kostnaden för installation kan variera beroende på plats och storlek på tanken. Regelbunden tömning och underhåll innebär löpande kostnader, men att välja rätt storlek på tanken och minimera vattenanvändningen kan hjälpa till att hålla nere kostnaderna.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Få en kostnadsfri offert

Begär en kostnadsfri offert idag på din nya avloppslösning.

Vårt team av avloppsexperter är redo att ge dig personlig rådgivning, från första kontakt till färdig installation. Vi garanterar en smidig process, från offert till installation och vidare service/underhåll.

Fyll i dina uppgifter i vårt kontaktformulär, så återkommer vi med en skräddarsydd offert anpassad för dig och din fastighet.

Kontaktformulär
Kontaktformulär

Kontakta oss

Kontaktformulär